Petäjärv (Petajärv, Põlla järv, Pettoja järv, Pidajärv, Pettai järv) [Koorküla järvestik]

Petäjärv, ka Petajärv, Põlla järv, Pettoja järv, Pidajärv, Pettai järv

Valgamaal, Helme ning Hummuli valdades, Patküla ja Puide külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6424354

57°56'45" N

Y

613987

25°55'29" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 3,5 ha, pikkus 440 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 976 m

Pehme- ja heledaveeline järv, rohketoiteline

Registri kood VEE2116600

Petajärv.jpg

Pettai järv. Foto: Rein Mikk/koorkyla.onepagefree.com

Loode-kagusuunaline piklik järv. Võrdlemisi madalate ja valdavalt kõvade kallastega järve põhi on väga ebaühtlase sügavusega, võib-olla osalt tingitud 1944 a. järve lastud suure pommikoorma plahvatusest (üks pommilehter on praegugi nähtav edelakalda juures vees). Vesi süveneb järves väga järsku. Järve ümbritsevad põllud, heinamaa ning okasmets, liivase põhjaga ujumiskoht on edelakaldal.

Umbjärv. Vesi on määrdunud kollakasroheline, väga vähe läbipaistev, väga tugevasti kihistunud. Talviti kipub järv ummuksile jääma.

Taimestik oli 1974 a. vähene, ka liike leiti ainult 13.

Varem oli Petajärv tuntud kui üks parimaid kalajärvi, kus leidus rohkesti suurt latikat. Nüüd on see kalaliik kadunud. 1975 a. leidus järves särge, haugi, mudamaimu, linaskit, lutsu ja kokre.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Esinevad särg, ahven haug, linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Koorküla järvestik