Kadastiku järv (Kataijärv) [Koorküla järvestik]

Kadastiku järv, ka Kataijärv

Valgamaal, Tõrva vallas, Jeti küla juures asuv avalik järv

Koorküla keskusest 5 km lõuna pool asuv metsajärv

Keskpuntki koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6417608

57°53'10" N

Y

610916

25°52'11" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 7 ha, keskmine sügavus 6,4 m, suurim sügavus 13,6 m, pikkus 380 m, laius 280 m, kaldajoone pikkus 1 077 m

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2118400

Põhja-lõuna suunas piklik järv, mille lauged kaldad on kaetud metsaga. Perv on valdavalt kõva, idakalda keskosas õõtsikuline, põhja katab muda.

Järve läbivool on nõrk. Sisse tulevad vaid kuivenduskraavid, kuid tõenäoliselt leidub järves ka allikaid. Väljavooluks olev oja, mis läbib pisikese Saudikjärve (1,5 ha) on Pedeli jõe alguseks.

Vesi on pruun ja vähe läbipaistev (1,3 m), olles ilmselt keskmiselt kihistunud. Taimestik oli nii hulgalt kui liikide arvult (19) keskmine. 1961 a. leidus järves rohkesti järvekarpe ning esines jõevähki.

Kalastik on liigirikas, kuid mitte rohke. Põhilised asukad on mudamaim ja ahven, leidub roosärge, särge, latikat, ahvenat ja arvatavasti ka haugi. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Viimati: märts 2018

Vaata lisaks:

Pedeli jõgi
Koorküla järvestik
Hotmedia.ee