Nihu järv (Nihujärv, Suur Nihujärv) [Koorküla järvestik]

Pindala: 5,5ha
Kaldajoone pikkus: 1104m
Maksimaalne sügavus: 4.00m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.8772222
Long: 25.8933333

Nihu järv, ka Nihujärv, Suur Nihujärv

Valgamaal, Hummuli vallas, Jeti küla juures asuv avalik järv

Kuulub Koorküla järvede hulka

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6416674

57°52'38" N

Y

612278

25°53'32" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 5,5 ha, suurim sügavus 4 m, pikkus 480 m, laius 210 m, kaldajoone pikkus 1 104 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2118900

Loode-kagu suunas piklik metsajärv, Koorküla keskusest 6,5 km kagu pool. Pindala on 6,5 ha, suurim sügavus 4,0 m , absoluutne kõrgus umbes 70,5 m.  Kaldad on valdavalt madalad ja rabastunud, üksnes metsaga ääristatud kirdekallas on kõrge ja liivane. Põhja katab paks mudakiht.

Järv on nõrga läbivooluga. Vesi on rohekaskollane, vähemalt keskmise läbipaistvusega (üle 2,0 m) ja kihistumata. Taimestik oli 1961 a. väga rohke, liike keskmiselt (17). Palju oli valget vesiroosi ja väikest vesikuppu, leidus ka lapikut, pikka ja haruldast punakat penikeelt jne.

Kaladest esinevad mudamaim, särg, võib-olla ka haug. Talvel jääb järv nähtavasti ummuksile.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Haug, ahven, latikas, koger, linask, särg, roosärg, angerjas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Koorküla järvestik
Hotmedia.ee