Roksi järv (Usseaia-alune järv, Niiduotsa järv, Krooksu järv) [Koorküla järvestik]

Roksi järv, ka Usseaia-alune järv, Niiduotsa järv, Krooksu järv

Valgamaal, Hummuli vallas, Aitsra küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Pindala 2,9 ha, kaldajoon 737 m, pikkus 300 m, laius 130 m, suurim sügavus 7 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6421196 57°55'4" N 
613416 25°54'49" E 

Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
Kalgiveeline, rohketoiteline 
KKR kood: VEE2117000

Pikrejärvest vahetult kagu pool asuv, sellest kõrge seljandikuga eraldatud 2,6 ha suurune kirde-edela suunas ovaalne järveke. Pikrejärvest tunduvalt madalam (suurim sügavus ligi 7 m). Järve ümbritsevad heina- ja põllumaad, kaldad on kõvad, kuid enamasti madalad, paiguti ka soostunud. Ainult põllustatud läänekallas on kõrge.

Väljavool on Purde ojasse. Vesi on hele, hästi läbipaistev (üle 3 m) ja kihistunud.

taimestikku oli 1974. a. üsna rohkesti, kusjuures veetaimed kasvasid veel 4 m sügavusel. Fütoplanktonis on rohkesti koldvetikaid. Zooplankton on rikkalik ja selles esinesid 1956. a. ka tiibsõudik ja järve-jämekoodik.

Roksi järv olevat eriti latikarikas, kuid siin leidub ka särge, haugi ahvenat jt. kalaliike.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Haug, ahven, linask, koger, särg, roosärg, angerjas, latikas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Koorküla järvestik