Jäävä järv [Koorküla järvestik]

Jäävä järv, ka Jääva järv

Valgamaal Tõrva vallas Jeti küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6420966

57°54'59" N

Y

610011

25°51'22" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 2,7 ha, keskmine sügavus 3 m, suurim sügavus 7 m, pikkus 410 m, laius 70 m, kaldajoone pikkus 921 m

Spetsiifilised andmed:

Liigtoiteline järv

Registri kood VEE2117300

Koorküla keskusest 2 km lõunaedela pool olev 2,2 ha suurune kirdest edelasse orienteeritud veekogu. Järve idakaldal on mets, läänekaldal põld. Peaaegu kogu järve ümbritseb õõtsikuriba, ainult idakaldal ulatub mäenõlv veeni ja kallas on veidi kõvem. Järve põhi on nähtavasti väga mudane.

Vesi on hele. Talvel jääb järv ummuksile.

Taimestik oli 1970. a. vähene, liikide arv väike (12).

Järves on üsna rohkesti kalu, peamiselt kokre, ahvenat ja roosärge. Olevat suuri ahvenaid.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Viimati: veebruar 2018

Vaata lisaks:

Koorküla järvestik
Hotmedia.ee