Pikre järv (Pikri järv) [Koorküla järvestik]

Valgamaal, Hummuli vallas, Aitsra ning Jeti külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6421204

57°55'4" N

Y

613195

25°54'36" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 12,4 ha, keskmine sügavus 5,6 m, suurim sügavus 12,3 m, pikkus 890 m, laius 190 m, kaldajoone pikkus 2 061 m

Valgala pindala 0,6 km2

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2117100


Pikk ja kitsas kirde-edela suunas orienteeritud kaunis järv 3 km Koorküla keskusest ida pool.

Kaldad on kõvad, paiguti kõrged, ümbritsetud põllumaadega. Veepeeglit piirab kitsa ribana sanglepamets. Kaldavööde on valdavalt kõva, põhi mudane.

Toitub peamiselt allikate ja sademete veest. Väljavool kraavi kaudu Koolja (Kuulja) ehk Kogrejärve. Vesi on kollakasroheline, keskmiselt läbipaistev (2,7 m) ja selgelt kihistunud.

Taimestikuvöönd kitsas, liike 19.

Järv on kalastikurikas, leidub särge, latikat, ahvenat, haugi, linaskit, lutsu angerjat, kokre ja võib-olla roosärge.

Järve lõunakaldal paikneb muistne hiiekoht, kus olla toodud ohvreid Pikrile.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Haug, ahven, linask, koger, särg, roosärg, viidikas, angerjas, latikas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Koorküla järvestik