Lasa järv [Koorküla järvestik]

Lasa järv

Valgamaal, Helme vallas, Holdre küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6421168

57°55'9" N

Y

606050

25°47'22" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 8,5 ha, pikkus 520 m, laius 320 m, kaldajoone pikkus 1 677 m

Pehme- ja tumedaveeline järv, huumustoiteline

Registri kood VEE2115200

Koorkülast 5 km lääne pool asuv kaheosaline järv, pindala 8,5 ha, suurim sügavus 4,6 m. Sügavaim koht on järve lõunaosa. Järve ümbritseb rabamännik, ainult kagukallas tõuseb kõrgemale, moodustades heinamaaga kaetud künka. Kaldad on pehmed ja turbased, kaetud turbasamblaga. Põhi on kaetud turbamudaga.

Enam-vähem umb-järv, kuhu voolavad sisse mõned kraavid. Järve oranê kuni punakaspruun vesi on vähese läbipaistvusega (1,3-1,7 m). 

Taimestik on väga liigivaene (ainult 6 liiki) ja vähene. Kaldavees kasvas 1964. a. peamiselt tarna, veidi ussililleM veepinnal leidus kollast vesikuppu ning ühe laiguna haruldast lamedalehist jõgitakjat. 

Kaladest on järves ahvenat ja haugi. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Esinevad haug, ahven, koger, linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Koorküla järvestik