Vilgjärv (Valgjärv, Pikri järv) [Koorküla järvestik]

Vilgjärv, ka Valgjärv, Pikri järv

Valgamaal, Hummuli vallas, Aitsra küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Pindala 2,8 ha, kaldajoon 733 m, pikkus 290 m, laius 110 m, suurim sügavus 6 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6421592 57°55'16" N 
613922 25°55'21" E 

Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikondKKR kood: VEE2117200

Vilgjärv. Foto: Rein Mikk/koorkyla.onepagefree.com

Roksi järvest umbes 300 m kirde pool asuv soostunud kallastega umbjärv; suurus 3,1 ha, sügavus 7 m. Kõrgem kallas on edela pool. Järve ümbritsevad põllu-, metsa- ja heinamaad. Perv on pehme, õõtsikuline, põhi mudane. Ainult kirdeosas ja loodekalda keskel on liivast kaldavöödet. leidub linaleokive.

Vesi on keskmiselt läbipaistev ja rohekaskollane ning võrdlemisi tugevasti kihistunud. talviti jääb järv ummuksile.

Võrdlemisi taimestikuvaene (15 liiki suurtaimi). Kalastikus on palju kokre, leidub ka ahvenat, haugi ja mudamaimu.

Hinnatav kogrejärvena ja maastikuelemendina.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Ahven, hõbe- ja kuldkoger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Koorküla järvestik