Kiisjärv (Kiiskjärv, Emajärv) [Koorküla järvestik]

Kiisjärvka Kiiskjärv, Emajärv

Valgamaal, Hummuli vallas, Jeti küla juures asuv avalik järv

Kuulub Koorküla järvede hulka

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6418065

57°53'25" N

Y

610502

25°51'47" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 2,3 ha, pikkus 350 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 767 m

Registri kood VEE2118300

Valgjärvest 300 m lõuna pool asuv lõuna-põhjasuunaline, õõtsik- ja soostunud kallastega metsajärv. Vesi on võrdlemisi hele. Toitub allikatest ja sademetest. Järve põhjasopist on väljavool Valgjärve.

Peamiseks kalaks on koger.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Koorküla järvestik