troofsus (toitelisus)

Troofsus ehk toitelisus 

Mingis veekogus selle aineringes liikuvad orgaanilised (humiinained) ja anorgaanilised ained (mineraalained ja biogeenid), mis ringlevad nii veesambas kui veekogu setteis, kusjuures troofsus väljendab nende ühendite hulka, liikumiskiirust ja akumuleerumisintensiivsust põhjasetteisse.

Harvemini mõistetakse troofsusena veekogu esmase produktsiooni (so taimeproduktsiooni) intensiivsust.

Troofsus on veekogude (eriti järvede) tüüpideks liigitamise aluseid ja ökoloogiline tegur, mis määrab järve elustiku kujunemise. Näiteks oligotroofsed, düstroofsed ja eutroofsed järved.

Allikad:
Eesti Entsüklopeedia, 9. köide, 1996

Vaata lisaks:

Mäemets Aare
siderotroofne järv (rauatoiteline järv)
semidüstroofne järv (poolhuumustoiteline järv)
Hüpereutroofne järv
Halotroofne järv (soolatoiteline järv)
Düseutroofne järv (segatoiteline järv)
Eutrofeerumine (eutrofikatsioon)
mesotroofne järv (kesktoiteline järv)
Eutroofsus (rohketoitelisus)
Eutroofne järv (rohketoiteline järv)
semidüstroofne järv (poolhuumustoiteline järv)
oligotroofsus (vähetoitelisus)
oligotroofne järv (vähetoiteline järv)
Düstroofsus (huumustoitelisus)
Düstroofne järv (huumustoiteline järv)
Düstroofne järv (huumustoiteline järv)
Alkalitroofne järv (lubjatoiteline järv, allikatoiteline järv)
Hotmedia.ee