Eutroofsus (rohketoitelisus)

Eutroofsus ehk rohketoitelisus 

Ökosüsteemi seisund, mille puhul veekogus või soos on toitesoolade ehk toiteainete rohkus, mistõttu need ökosüsteemid on enamasti liigirikkad ja produktiivsed. Enamasti peetakse mõiste all silmas eutroofseid järvi.

Eutroofsusele vastandatakse sageli oligotroofsust.

Vaata lisaks:

oligotroofsus (vähetoitelisus)
troofsus (toitelisus)
Eutroofne järv (rohketoiteline järv)
Eutrofeerumine (eutrofikatsioon)
Hotmedia.ee