oligotroofsus (vähetoitelisus)

Oligotroofsus ehk vähetoitelisus (kreeka oligo 'väike, vähe' + trophe 'toitained, toit') 

Ökosüsteemi seisund, kus veekogus või soos on toitesooli ehk toiteaineid väga vähe ja kus seetõttu on väga madal bioproduktsioon. 

Tüüpilised oligotroofsed ökosüsteemid on rabad ja oligotroofsed järved.

Oligotroofne järv on selge veega, selles on vähe biogeenseid ühendeid ja humiinaineid ning tema bioproduktsioon on väike.

Oligotroofne muld on on toitesoolade- ja huumusvaene muld.

Mõnikord räägitakse ka oligotroofsetest taimedest, kes kasvavad oligotroofsel, toiteainetevaesel mullal (nt liivaluitel).

Oligotroofsusele vastandatakse sageli eutroofsust.

Allikad:
Eesti Entsüklopeedia, 7. köide, 1994
http://et.wikipedia.org

Vaata lisaks:

oligotroofne järv (vähetoiteline järv)
troofsus (toitelisus)