oligotroofne järv (vähetoiteline järv)

Oligotroofne ehk vähetoiteline järv (kreeka oligo 'väike', vähe' + trophe 'toitained, toit') 


Järv, millele on iseloomulik väga väike toitainete sisaldus ja üldjuhul vähene taimestik.

Maailma tuntumaid oligotroofseid järvi on 4 kilomeetri sügavusel Antarktika jääs asuv mageveeline Vostoki järv, mille vanus on umbes 500 000 aastat.

Eestis on oligotroofsed järved näiteks Nohipalu Valgjärv ja Viitna Pikkjärv.

Allikad:
http://et.wikipedia.org

Vaata lisaks:

troofsus (toitelisus)
oligotroofsus (vähetoitelisus)