Eutroofne järv (rohketoiteline järv)

Eutroofne ehk rohketoiteline järv

Järv, kus on kõrge toiteainete sisaldus ja seetõttu kõrge esmane produktiivsus. Väike mineraalainete sisaldus ja tavaliselt kõrge huumusainete sisaldus. Rohketoitelistes järvedes esineb sageli veeõitsenguid, mille tõttu järve vesi on sogane ja vee kvaliteet madal. Sääraste järvede põhjakihid on sageli hapnikuvaesed, äärmisel juhul täiesti hapnikuta, ja sellest tulenevalt ei saa seal elada kalaliigid, kes vajavad hapnikurikast vett, näiteks forell. 

Hapnikuvaegus on omasem eeskätt madalatele järvedele. Eestis on eutroofsed järved nt Võrtsjärv, Vasula järv, Viitna järv, Õisu järv jpt. Rohketoitelised järved kipuvad aja jooksul kinni kasvama ja soostuma.
Viimati: jaanuar 2018

Allikas:
http://et.wikipedia.org

Vaata lisaks:

Hüpereutroofne järv
troofsus (toitelisus)
Eutroofsus (rohketoitelisus)
Eutrofeerumine (eutrofikatsioon)