Hüpereutroofne järv

Hüpereutroofne järv ehkhüpertroofne järv (ka ülirohketoiteline järv, liigtoiteline järv); järv, milles on väga kõrge toitainete sisaldus ja ülemäärane taimestik. Sellistes järvedes esineb hävitavaid veeõitsenguid. Tavaliselt jõuavad järved hüpertroofse tasemeni inimtegevuse mõjul, nt väetiste kasutamine järve valgalal. Hüpertroofseid järvi üldiselt inimene ei kasuta, tavaliselt on nende järvede ökosüsteem väikese hapnikusisalduse tõttu vaene. Hüpertroofseid järvi eraldi järvetüübina reeglina välja ei tooda, nad on eutroofse järve alamtüübiks.

Viimati: veebruar 2018

Vaata lisaks:

troofsus (toitelisus)
Eutroofsus (rohketoitelisus)
Eutroofne järv (rohketoiteline järv)