Alkalitroofne järv (lubjatoiteline järv, allikatoiteline järv)

Alkalitroofne ehk lubja- ehk allikatoiteline järv 

Järv, millele on iseloomulik kõrge mineraalainete, keskmine biogeenide ja madal huumusainete sisaldus.

Lubjatoiteliste järvede fütoplanktoni biomass ja klorofüll-a hulk on madal. Fütoplanktoni liigiline koosseis on keskmine, arvukad on väikesed rohevetikad, ränivetikad, neelvetikad, biomassi poolest ka vaguviburvetikad.

Eestis kuuluvad sellesse limnoloogilisse tüüpi näiteks Ainja Sinejärv, Keema järv, Rõuge Kaussjärv,  Äntu Sinijärv

Picture
Allikatoiteline Äntu Sininjärv. Foto: Kairi Maileht / indikaatorlus.weebly.com

Allikad:

http://indikaatorlus.weebly.com

http://et.wikipedia.org


Vaata lisaks:

troofsus (toitelisus)