Mäemets Aare

Aare Mäemets

(18. I 1929 Tallinn – 24. XI 2002) 
Eesti hüdrobioloog, zooloog, limnoloog, ökoloog ja loodusfotograaf; bioloogiakandidaat 1961.

1949 lõpetas Tallinna Nõmme Gümnaasiumi.
1954 lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia erialal.
1955–1999 töötas EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudis (aastast 1961 Võrtsjärve Limnoloogiajaamas), 1986. aastast vanemteadur.
1955–1984 ENSV Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni aseesimees.
Eestimaa looduse fondi asutajaliige.
Aare Mäemets uuris põhjalikult vesikirbulisi, koostas kaks üldtunnustatud Eesti järvede tüpoloogiat (resp. 1965 ja 1974) ja Eesti limnoloogilise rajoneeringu (1965).

Avaldanud raamatuid: 
"Eesti NSV vesikirbuliste fauna" (1960), 
"Eesti järved" (koos kaasautoritega, 1968), 
"Estonian Limnology" (1971), 
"Matk Eesti järvedele" (neli trükki, 1969, 41989), 
"Eesti NSV järved ja nende kaitse" (1977)

1971 ENSV riiklik preemia
1990 Eerik Kumari looduskaitsepreemia
2001 Valgetähe III klassi teenetemärk

Oli abielus hüdrobotaanik Aime Mäemetsaga.

Vt ka: Tarmo Timm. Lahkus teenekas järveuurija. Eesti Loodus 12/2002
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel239_220.html

Allikad:
http://et.wikipedia.org
Eestu Entsüklopeedia, 6 kd, 1995

Vaata lisaks:

Eesti järved (raamat, 1968)