mesotroofne järv (kesktoiteline järv)

Mesotroofne järv ehk kesktoiteline järv 


Järv, kus taimetoitainete hulk on suurem kui oligotroofses järvetüübis ja väiksem kui eutroofses järves.
Enamasti on neis järvedes selge vesi ja suhteliselt suur veesiseste taimede osakaal

Allikad:
http://et.wikipedia.org

Vaata lisaks:

troofsus (toitelisus)