semidüstroofne järv (poolhuumustoiteline järv)

Semidüstroofne ehk poolhuumustoiteline järv

Järv, millele on iseloomulik keskmine huumusainete, väike mineraalainete ja keskmine biogeensete ainete sisaldus.

Allikas:
http://et.wikipedia.org

Vaata lisaks:

troofsus (toitelisus)