Düseutroofne järv (segatoiteline järv)

Düseutroofne järv ehk segatoiteline järv; järv, millele on iseloomulik kõrge biogeenide ja huumusainete sisaldus ning üldjuhul väike mineraalainete sisaldus. A. Mäemetsa uurimistulemuste põhjal on Eesti järvedest 36,6% düseutroofsed. Enamasti on need soojärved või mudase põhjaga soostuvad järved. Vesi on neis kollakas või rohekas, taimestik üsna tihe, tüüpilised taimeliigid on ujuv ja pikk penikeel, kollane vesikupp, väike vesiroos, vesikarikas jt.  


Allikas:
http://et.wikipedia.org

Vaata lisaks:

troofsus (toitelisus)