Halotroofne järv (soolatoiteline järv)

Halotroofne järv (ka soolatoiteline järv), järv, millele on iseloomulik kõrge mineraalainete ja madal huumusainete sisaldus. A. Mäemetsa klassifikatsiooni ja uurimistulemuste järgi on Eesti järvedest halotroofsed 1,4%. Halotroofsed järved on tavaliselt kas osaliselt või täielikult merest eraldunud kunagised lahed. Nende sügavus ei ole tavaliselt suurem kui 1 meeter, vegetatsiooniperioodil võivad nad täielikult kuivada. Suvel soojenevad väga hästi. Järveelustik on tavaliselt liigivaene, kuid taimestiku hulk ja katvus suur. Domineerivad mändvetikad, kamm- ja hein-penikeel, niitjas penikeel ja tähkjas vesikuusk.

Allikas:
http://et.wikipedia.org
Viimati: veebruar 2018

Vaata lisaks:

Mäemets Aare
troofsus (toitelisus)