Karpkalalised (Cypriniformes)

Karpkalalised (Cypriniformes), kiiruimsete luukalade selts. Valdavalt mageveelised kalad. Neid iseloomustab Weberi aparaadi olemasolu ja ujupõie on ühendatus soolestikuga. Ujupõis kas kahe- või ka kolmeosaline. Lõualuudel pole hambaid, kuid on olemas neeluhambad. Keha enamasti kaetud soomustega. Rasvauim puudub. Suu on sageli suuremal või vähemal määral väljasopistuv ja enamasti varustatud poistega. Elavad kõikidel mandritel peale Antarktise ja Austraalia. Kõige arvukamalt on neid Aasias (üle 3000 liigi), kõige vähem Lõuna-Ameerikas (2 liiki). Ahvenaliste järel liigirohkuse poolest suuruselt teine selts. Kokku on karpkalalisi praeguseks teada üle 4250 liigi, mis moodustab umbes 15% maailma kalaliikide arvust. Pisimaks on nende seas vaid kuni 1 cm pikkune sumatra larvkarbik (Paedocypris progenetica), suurimaks kuni 3 m pikkune hiidpardkala (Catlocarpio siamensis).

Geeniuuringute, taksonoomiliste revisjonide ja uute liikide avastamise/tuvastamise tõttu on seltsi süstemaatikas toimunud ja jätkuvalt toimumas muudatusi. Siintoodu tugineb põhiliselt käsitlusele FishBase's (september, 2019).

Seltsi kuulub 13 sugukonda.

 

Alamselts Cyprinoidei – päriskarpkalalised

Ülemsugukond Cyprinoidea

Sugukond Cyprinidae Bonaparte, 1840 – karpkalalased ehk karplased (376 perekonda, 3162 liiki)

Sugukond Psilorhynchidae Hora, 1926 – mägirüntlased* (1 perekond, 28 liiki)

Alamselts Cobitoidei

Ülemsugukond Catostomoidea

Sugukond Catostomidae Agassiz 1850 – imikarplased (13 perekonda, 79 liiki)

Ülemsugukond Gyrinocheiloidea

Sugukond Gyrinocheilidae Gill 1905 (algae eaters) – vetikaõgijalased (1 perekond, 3 liiki)

Ülemsugukond Cobitoidea

Sugukond Barbuccidae Kottelat 2012 – pardpõsklased* (1 perekond, 2 liiki)

Sugukond Serpenticobitidae Kottelat 2012 – siughinklased* (1 perekond, 3 liiki)

Sugukond Botiidae Berg 1940 – bootsialased* (FishBase's 1 perekond, 10 liiki; teisal 7 perekonda, 56 liiki)

Sugukond Vaillantellidae Nalbant & Bănărescu 1977 – vigelhinklased* (1 perekond, 3 liiki)

Sugukond Cobitidae Swainson 1838 – hinklased (28 perekonda, 262 liiki)

Sugukond Balitoridae Swainson 1839 – mägihinklased* (34 perekonda, 202 liiki)

Sugukond Gastromyzontidae Fowler 1905 – imihinklased (2 perekonda, 50 liiki)

Sugukond Ellopostomatidae Bohlen & Šlechtová 2009 – sambsuulased* (1 perekond, 2 liiki)

Sugukond Nemacheilidae Regan 1911 – trullinglased* (47 perekonda, 696 liiki)

 

* Eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt.

                                                                                                                                                                                September, 2019

Vaata lisaks:

Imihinklased (Gastromyzontidae)
Mägihinklased (Balitoridae)
Sambsuud (Ellopostoma)
Vigelhingud (Vaillantella)
Siughingud (Serpenticobitis)
Pardpõsed (Barbucca)
Vetikaõgijad (Gyrinocheilus)
Imikarplased (Catostomidae)
Mägiründid (Psilorhynchus)
Trullinglased (Nemacheilidae)
Bootsialased (Botiidae)
Karpkalalased (Cyprinidae)
Hinklased (Cobitidae)
Kiiruimsed (Actinopterygii)