Trullinglased (Nemacheilidae)

Trullinglased(Nemacheilidae), kiiruimsete luukalade sugukond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsist. Inglise stone loaches; saksa Bachschmerlen, Flussschmerlen; soome kivennualiaiset. Leviala Euraasias, 1 perekond (afrotrullingud) Aafrikas. Enamus liike Indias, Indo-Hiinas ja Hiinas. Teada on mõned koobastes elavad liigid Iraagis, Indias, Hiinas, Tais ja Malaisias. Venemaal elab 3 liiki trullingute ja 1 liik idatrullingute perekonnast. Eestis elab sellest sugukonnast vaid harilik trulling (Barbatula barbatula).

Keha piklik, kas külgedelt kokku surutud või ümar. Osa liike kaetud soomustega, osa mitte. Silmade all ja kohal ogasid ei ole. Suu asend pool-alaseisune. 3 paari poiseid; 2 paari ülalõual, 1 paar alalõual. Mõnedel liikidel on seljal rasvauim. Enamuse liikide pikkus jääb alla 10 cm.

Varasemalt kuulusid trullinglaste perekonnad hinklaste (Cobitidae) sugukonda, seejärel käsitleti neid mägihinklaste (Balitoridae) alamsugukonnana. Sugukonna süstemaatika on jätkuvalt muutumises. Sugukonnas on FishBase põhjal 47 perekonda ja umbes 697 liiki (FishBase, 2019), ent mõnede käsitluste põhjal on nii perekondi kui ka liike vähem.


Aborichthys aboritrullid (8-10 liiki)

Acanthocobitisogatrullid (6 liiki)

Afronemacheilus – afrotrullingud (2 liiki)

Barbatulatrullingud (18 liiki)

Claeaklaea (1 liik; hiina klaea)

Draconecteslohetrull (1 liik; koopa-lohetrull)

Dzihuniadzihuuniad (3 liiki)

Eidinemacheilus koobastrullingud1  (2 liiki)

Hedinichthyspaljastrullid (3 liiki)

Heminoemacheilus – koldastrullingud (2 liiki)

Homatula krihveltrullid (14 liiki)

Indoreonecteskorgastrull (1 liik; evezardi korgastrull)

Iskandaria iskandaaria (1 liik; iskandaaria )

Lefuaidatrullingud (4 liiki)

Malihkaiamalihkaia1 (1 liik; malihkaia)

Mesonoemacheilus – kesktrullingud (3 liiki)

Micronemacheiluspisitrulling (1 liik; hainani pisitrulling)

Nemacheiluskivitrullingud (52 liiki)

Nemachilichthystrullkalad (1 liik; trullkala)

Neonoemacheilus – uustrullingud (5 liiki)

Oreonectesmägitrullid (15 liiki + 2 Fisbase's esitamata liiki)

Oxynoemacheilus – koontrullingud (55 liiki)

Paracanthocobitis –  ebaogatrullid1 (11 liiki)

Paracobitishinktrullingud (17 liiki)

Paranemachilus – soomustrullingud (2 liiki)

Paraschisturapügaltrullid (23 liiki)

Physoschisturasälktrullid (12 liiki))

Protonemacheilus – ürjetrullingud (1 liik; ürjetrulling)

Pteronemacheilus – tiibtrullingud (2 liiki)

Schisturakäärtrullid (228 liiki)

Sectoriahööveltrullid (2 liiki)

Seminemacheilus – tiigitrullingud (2 liiki)

Speonecteskoldastrullid (1 liik; tiomani koldastrull)

Sphaerophysa – põisiktrullingud (1 liik; dianchi põisiktrulling)

Sundoreonectessundatrullid (2 liiki)

Traccatichthyskagutrullid (4 liiki)

Triplophysaköbertrullingud (147 liiki)

Troglocobitiskoopatrullid (1 liik; starostini koopatrull)

Tuberoschisturamügartrullid (2 liiki)

Turcinoemacheilus – türktrullingud (6 liiki)

Yunnanilushiinatrullid (34 liiki)


1 Eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt.

September, 2019

Vaata lisaks:

Hiinatrullid (Yunnanilus)
Türktrullingud (Turcinoemacheilus)
Mügartrullid (Tuberoschistura)
Starostini koopatrull (Troglocobitis starostini)
Köbertrullingud (Triplophysa)
Kagutrullid (Traccatichthys)
Sundatrullid (Sundoreonectes)
Dianchi põisiktrulling (Sphaerophysa dianchiensis)
Tiomani koldastrull (Speonectes tiomanensis)
Tiigitrullingud (Seminemacheilus)
Hööveltrullid (Sectoria)
Käärtrullid (Schistura)
Tiibtrullingud (Pteronemacheilus)
Ürjetrulling (Protonemacheilus longipectoralis)
Sälktrullid (Paraschistura)
Pügaltrullid (Paraschistura)
Soomustrullingud (Paranemachilus)
Hinktrullingud (Paracanthocobitis)
Ebaogatrullid (Paracanthocobitis)
Koontrullingud (Oxynoemacheilus)
Mägitrullid (Oreonectes)
Uustrullingud (Neonoemacheilus)
Trullkala (Nemachilichthys shimogensis)
Kivitrullingud (Nemacheilus)
Hainani pisitrulling (Micronemacheilus zispi)
Kesktrullingud (Mesonoemacheilus)
Malihkaia (Malihkaia aligera)
Idatrullingud (Lefua)
Iskandaaria (Iskandaria kuschakewitschi)
Evezardi korgastrull (Indoreonectes evezardi)
Krihveltrullid (Homatula)
Koldastrullingud (Heminoemacheilus)
Paljastrullid (Hedinichthys)
Koobastrullingud (Eidinemacheilus)
Dzihuuniad (Dzihunia)
Koopa-lohetrull (Draconectes narinosus)
Hiina klaea (Claea dabryi)
Afrotrullingud (Afronemacheilus)
Ogatrullid (Acabthocobitis)
Aboritrullid (Aborichthys)
Trullingud (Barbatula)
Karpkalalised (Cypriniformes)
Hotmedia.ee