Koontrullingud (Oxynoemacheilus)

Koontrullingud (Oxynoemacheilus), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi trullinglaste (Nemacheilidae) sugukonnast. Leviala Aasia lääneosas ja Euroopas. 

Keha piklik, silindriline, väikesed silmad asuvad kõrgel, 3 paari poiseid. Värving enamasti marmorjas, kollaka taustaga.

Perekonnas on 55 liiki (FishBase, 2019):

Oxynoemacheilus anatolicus Erk'Akan, Özeren & Nalbant, 2008 (Burdur loach) – burduri koontrulling. Aasia: Türgis Anatoolia edelaosas Burduri järve vesikonnas. Bentopelaagiline. Parasvööde. Pikkus kuni 5,2 cm (SL). Väga ohustatud (EN).Oxynoemacheilus angorae (Steindachner, 1897) (Angora loach) – angoora koontrulling. Aasia: Türgi, Jordaania, Liibanoni, Süüria ja Iraani vetes. Kiire vooluga madalates mägijõgedes, ent ka järvedes. Mage- ja riimveeline. Bentopelaagiline. Subtroopika. Elab üksikuna. Eluviis öine, päeval varjub kivide alla. Toitub putukate vastseist. Pikkus kuni 8,5 cm (SL). Pole ohustatud.Oxynoemacheilus araxensis (Bănărescu & Nalbant, 1978) (Aras loach) – araksi koontrulling. Aasia: Türgis Araksi jõe ülemjooksul. Demersaalne. Subtroopika. Kiire voolu ja kivise põhjaga mägijõgedes. Mage- ja riimveeline. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 7,1 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Oxynoemacheilus argyrogramma (Heckel, 1847) (Two spot loach) – hõbejoon-koontrulling. Aasia: Türgis ja Süüria põhjaosas, teateid ka Iraanist. Demersaalne. Subtroopika. Kivise põhjaga mägijõgedes. Pikkus kuni 6,2 cm (SL). Pole ohustatud.Oxynoemacheilus atili Erk'Akan, 2012 (Lake Beysihir loach) – atili koontrulling. Aasia: Türgis Beysehiri järve vesikonnas, ka Manavgati jõe vesikonnas (Vahemere veehaare). Demersaalne. Subtroopika. Eluviis öine. Toitub põhjaorganismidest. Pikkus kuni 7,6 cm (SL). Ohulähedane (NT).Oxynoemacheilus banarescui (Delmastro, 1982) (Paphlagonian sportive loach) – banarescu koontrulling. Aasia: endeem Türgi põhjaosas Filyosi jõe vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 5,3 cm (SL). Ohulähedane (NT).

Pilt puudub

Oxynoemacheilus bergianus (Derjavin, 1934) (Kura sportive loach) – bergi koontrulling. Aasia: Iraani loodeosas ja Aserbaidžaabi lõunaosas Sefid-Rudi jõe vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Kiire voolu ja kivise põhjaga mägijõgedes. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 7,6 cm (SL). Pole ohustatud.Oxynoemacheilus brandtii (Kessler, 1877) (Kura loach) – brandti koontrulling. Aasia: Iraanis, Türgis, Armeenias ja Azerbaidžaanis Kura ja Araksi jõgikondades. Demersaalne. Subtroopika. Kiire voolu, selge vee ja kivise või liivase-kivise põhjaga jõgedes. Eluviis öine, päeval varjub kivide alla. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 6,6 cm (SL). Pole ohustatud.Oxynoemacheilus bureschi (Drensky, 1928) (Bulgarian stone loach) – bureshi koontrulling. Euroopa: Põhja-Makedoonias, Bulgaarias ja Kreekas Vardari vesikonnast Vistonise vesikonnani. Demersaalne. Parasvööde. Kruusase või kivise põhjaga vooluvees, sageli kaljude vahel või kärestikes. Pikkus kuni 6,5 cm (SL). Pole ohustatud.Oxynoemacheilus ceyhanensis (Erk'Akan, Nalbant & Özeren, 2007) (Elbistan loach) – elbistani koontrulling. Aasia: Türgis Elbistani districtis Ceyhani ülemjooksui vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Mõõduka vooluga kivise või kruusase põhjaga vetes. Pikkus kuni 8,8 cm (SL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus chomanicus Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant, 2014 – chomani koontrulling. Aasia: Iraani Kurdistanis Chomani jõe vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 6,7 cm (SL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus ciceki Sungur, Jalili & Eagderi, 2017 – kayseri koontrulling1. Aasia: Türgis Kayseri provintsis Sultan Marsh'i rahvuspargis. Demersaalne. Subtroopika. Kiire vooluga madalates mägijõgedes. Üksikuna. Eluviis öine. Toitub putukavastseist. Pikkus kuni 5,8 cm (SL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus cinicus (Erk'Akan, Nalbant & Özeren, 2007) – cini koontrulling. Aasia: Türgis Anatoolia lääneosas Cini ojas ja Büyük Menderese jões. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 5,9 cm (SL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus cyri (L. S. Berg, 1910) (Göle loach, banded Kura loach) – kura koontrulling. Aasia: Türgi kirdeosas Kura jõe vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Mõõduka voolu ja kivise põhjaga väikestes mägijõgedes. Üksikuna. Pikkus kuni 6,8 cm (SL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Oxynoemacheilus ercisianus (Erk'Akan & Kuru, 1986) (Van loach) – vani koontrulling. Aasia: Türgis Vani järve vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Mõõduka voolu ja kivise põhjaga järve suubuvates jõgedes ja ojades. Pikkus määramata. Väga ohustatud (EN).Oxynoemacheilus erdali (Erk'Akan, Nalbant & Özeren, 2007) – erdali koontrulling. Aasia: Türgis Murati jõe vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 4,5 cm (SL). Ohustatud (VU).

Pilt puudub

Oxynoemacheilus eregliensis (Bănărescu & Nalbant, 1978) – eregli koontrulling. Aasia: Türgis Anatoolias Tuzi järve vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Aeglase vooluga, kruusase, liivase või mudase põhjaga ojades ja niredes. Pikkus kuni 10,3 cm (TL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus euphraticus (Bănărescu & Nalbant, 1964) – eufrati koontrulling1. Aasia: Türgis, Iraanis ja Iraagis Eufrati ning Tigrise vesikondades. Demersaalne. Subtroopika. Enamasti kiire voolu ja kivise põhjaga väikejõgedes. Eluviis öine, päeval varjub kivide alla. Toitub peamiselt põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 7,4 cm (TL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus evreni (Erk'Akan, Nalbant & Özeren, 2007) (Seyhan sportive loach) – evreni koontrulling. Aasia: Türgis Göksu jõe vesikonnas Tekiri ojas. Demersaalne. Subtroopika. Kiire või mõõduka vooluga väikejõgedes. Pikkus kuni 9,4 cm (TL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Oxynoemacheilus frenatus (Heckel, 1843) (Banded Tigris loach) – valjas-koontrulling. Aasia: endeem Eufrati ning Tigrise vesikondades (Türgi, Süüria, Iraak). Demersaalne. Subtroopika. Erinevad biotoobid: järved, ojad, jõed, allikad. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 7,5 cm (TL). Pole ohustatud.Oxynoemacheilus galilaeus (Günther, 1864) (Galilean loach) – galilea koontrulling. Euraasia: endeem Jordani jõe vesikonnas; Tiberiase järves, Hula järves (Iisrael) ja Muzaribi järves (Süüria). Demersaalne. Paikne. Subtroopika. Kaldaäärses madalvees. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus määramata. Äärmiselt ohustatud (CR).Oxynoemacheilus germencicus (Erk'Akan, Nalbant & Özeren, 2007) (Carian loach) – germenciki koontrulling. Aasia: Türgis Aydini provintsis Germenciki distriktis Büyük Menderesi jões ja Gedizi jões. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 6,3 cm (SL). Ohustatud (VU).Oxynoemacheilus gyndes Freyhof & Abdullah, 2017 – sirwani koontrulling1. Aasia: Iraagi Kurdistanis Tigrise veehaardes Sirwani jõe ülemjooksul. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 5,7 cm (SL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus hamwii (Krupp & W. Schneider, 1991) (Orontes sportive loach) – hamwi koontrulling. Aasia: Türgis ja Süüria põhjaosas Tigrise-Eufrati veehaardes. Bentopelaagiline. Subtroopika. Mõõduka vooluga väikejõgedes ja ojades. Eluviis öine. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 6,2 cm (SL). Väga ohustatud (EN).Oxynoemacheilus hanae Freyhof & Abdullah, 2017 – hanae koontrulling1. Aasia: Iraagi Kurdistanis Tigrise veehaardes Sirwani jõe ülemjooksul. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 6,1 cm (SL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus hazarensis Freyhof & Özuluğ, 2017 – hazari koontrulling1. Aasia: endeem Türgis Hazari järves. Demersaalne. Subtroopika. Kaldaäärses vees. Öine eluviis. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 6,5 cm (SL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus insignis (Heckel, 1843) (Syrian loach) – palestiina koontrulling. Aasia: Damaskuse vesikonnas Süürias ja Jordani-Surnumere veehaardes Süürias, Iisraelis ja Jordaanias. Bentopelaagiline, paikne. Subtroopika. Aeglase vooluga väikejõgedes ja allikalistes ojades. Öine eluviis. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 12 cm (TL). Ohulähedane (NT).Oxynoemacheilus kaynaki Erk'Akan, Özeren & Nalbant, 2008 (Melid loach) – kaynaki koontrulling. Aasia: Türgis Güksu jões (Eufrati parempoolne lisajõgi). Demersaalne. Parasvööde. Kiire või mõõduka vooluga jõgedes. Toitub põhjaorganismidest. Pikkus kuni 6,8 cm (SL). Pole ohustatud.Oxynoemacheilus kentritensis Freyhof, Kaya & Turan, 2017 – botani koontrulling1. Aasia: Türgis Botani jõe jõgikonnas. Demersaalne. Troopika. Kiire vooluga kivise põhjaga madalates jõgedes. Üksikuna. Öine. Toitub putukavastseist. Pikkus kuni 7,9 cm (SL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus kermanshahensis (Bănărescu & Nalbant, 1966) – karuni koontrulling. Aasia: endeem Iraanis Tigrise-Eufrati jõgikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Mõõduka vooluga väikejõgedes ja ojades. Pikkus kuni 8,1 cm (TL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus kiabii Golzarianpour, Abdoli & Freyhof, 2011 – kiabi koontrulling. Aasia: Iraanis Karkhehi jõe vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 7,2 cm (TL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus kosswigi (Erk'Akan & Kuru, 1986) (Paphlagonian loach) – kosswigi koontrulling. Aasia: Türgis Anatoolia põhjaosas Kizilirmaki ja Yesilirmaki jõgikondades. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 8,3 cm (SL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Oxynoemacheilus kurdistanicus Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant, 2014 – kurdistani koontrulling. Aasia: endeem Iraani Kurdistanis Chomani jõe vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 6,9 cm (SL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus lenkoranensis (Abdurakhmanov, 1962) (Lenkoran loach) – lenkorani koontrulling. Aasia: Azeraidžaanis Lenkorani jõe vesikonnas. Demersaalne. Parasvööde. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikejõgedes. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Oxynoemacheilus leontinae (Lortet, 1883) (Lebanese loach) – liibanoni koontrulling. Euraasia: endeem Jordani ja Litani jõestikes (Iisrael, Liibanon, Süüria). Bentopelaagiline. Subtroopika. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikestes mägijõgedes. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 6,4 cm (SL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Oxynoemacheilus longipinnis (Coad & Nalbant, 2005) – pikkuim-koontrulling1. Aasia: Iraanis Meymehi jõe vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 4,1 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Oxynoemacheilus mediterraneus (Erk'Akan, Nalbant & Özeren, 2007) (Pamphylian loach) –pamfüülia koontrulling. Aasia: Türgis Egirdiri järve vesikonnas Kuma, Tereki, Sulaki, Shura-Ozeni ja Samuri jõestikes. Demersaalne. Subtroopika. Seisvas või aeglase vooluga vees. Toitub põhja.selgroogsetest. Pikkus kuni 6,7 cm (SL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Oxynoemacheilus merga (Krynicki, 1840) (Krtynicki's loach) – kaspia koontrulling. Euraasia: Kaspia vesikonna lääneosas. Bentopelaagiline. Parasvööde. Kiire voolu ja kivise põhjaga jõgedes. Öine. Toitub putukavastseist. Pikkus kuni 10 cm (SL). Pole ohustatud.Oxynoemacheilus mesudae Erk'Akan, 2012 (Isikli loach) – mesude koontrulling. Aasia: Türgis Isikli järves ja Buyuk Menderesi jões. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 8.9 cm (TL). Väga ohustatud (EN).

Pilt puudub

Oxynoemacheilus namiri (Krupp & W. Schneider, 1991) (Levantine loach) – levanti koontrulling. Aasia: Türgis, süüria ja Liibanoni vetes. Demersaalne. Parasvööde. Mõõduka vooluga väikejõgedes. Öine. Toitub põhjaorganismidest. Pikkus kuni 8.9 cm (TL). Pole ohustatud.Oxynoemacheilus panthera (Heckel, 1843) (Damascus loach) – leopard-koontrulling. Aasia: Iraagi, Süüria, Liibanoni, Iisraeli, Türgi ja Kaukaasia vetes. Demersaalne. Subtroopika. Seisvas või aeglase vooluga vees. Öine. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 8 cm (TL). Väga ohustatud (EN).Oxynoemacheilus parvinae Sayyadzadeh, Eagderi & Esmaeili, 2016 – sirvani koontrulling1. Aasia: Iraanis Sirvani jõe vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 6,4 cm (SL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus paucilepis (Erk'Akan, Nalbant & Özeren, 2007) (Mancilik dwarf loach) – manciliki koontrulling. Aasia: endeem Türgis Manciliki, Cetinkaya ja Kalkami ojades (Eufrati veehaare). Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 7 cm (SL). Väga ohustatud (EN).Oxynoemacheilus persa (Heckel, 1847) – pärsia koontrulling. Aasia: Iraani lääneosas Urmia järves, Pulwari ja Kori jõgedes. Demersaalne. Subtroopika. Erinevad biotoobid: seisvas järvevees ja ka kiiretes jõgedes. Öine. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 14 cm (SL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus phoxinoides (Erk'Akan, Nalbant & Özeren, 2007) (Iznik loach) – izniki koontrulling. Aasia: endeem Türgis Isniki järve vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Seisvas või aeglase vooluga vees. Pikkus kuni 5,2 cm (SL). Ohustatud (VU).

Pilt puudub

Oxynoemacheilus pindus (Economidis, 2005) – pindose koontrulling. Euroopa: Albaanias ja Kreekas Aoosi, Semani, Shkumbini ja Erzeni jõgede vesikondades. Demersaalne. Subtroopika. Kiire voolu ja kivise põhjaga ojades. Öine. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 7,5 cm (SL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus samanticus (Bănărescu & Nalbant, 1978) (Kizilirmak sportive loach) – zamanti koontrulling. Aasia: Türgis Ida-Anatoolias Kizilirmaki jõestikus (Musta mere veehaare), samuti Eufratis. Demersaalne. Subtroopika. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikejõgedes ja ojades. Öine. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 8,6 cm (TL). Pole ohustatud.Oxynoemacheilus seyhanensis (Bănărescu, 1968) (Samanti loach) – seyhani koontrulling. Aasia: Türgi lõunaosas Seyhani jõe vesikonnas. Bentopelaagiline. Subtroopika. Pikkus määramata. Äärmiselt ohustatud (CR).Oxynoemacheilus seyhanicola (Erk'Akan, Nalbant & Özeren, 2007) (Cilician loach) – kiliikia koontrulling. Aasia: endeem Türgis Seyhani jõe alamjooksul. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 4,3 cm (SL). Väga ohustatud (EN).

Pilt puudub

Oxynoemacheilus simavicus (Balık & Bănărescu, 1978) (Simav loach) – simavi koontrulling. Aasia: endeem Türgis Simavi ojas (Gedizi lisajõgi). Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 7,1 cm (TL). Äärmiselt ohustatud (CR).Oxynoemacheilus theophilii Stoumboudi, Kottelat & Barbieri, 2006 (Lesbos stone loach) – lesbose koontrulling. Euraasia: Kreekas Lesbose saarel, Türgis Bakiri jões. Demersaalne. Subtroopika. Kiire voolu, külma vee ja kivise põhjaga ojades. Toitub putukavastseist. Pikkus kuni 6,6 cm (SL). Pole ohustatud.Oxynoemacheilus tigris (Heckel, 1843) (Tigris loach, Halap loach) – aleppo koontrulling. Aasia: Tigrise ja Eufrati vesikondades. Bentopelaagiline. Subtroopika. Kiire voolu ja kivise põhjaga jõgedes. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 8,4 cm (SL). Äärmiselt ohustatud (CR).Oxynoemacheilus tongiorgii (Nalbant & Bianco, 1998) (Kor loach) – tongiorgi koontrulling. Aasia: endeem Iraanis Kuli jõe vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikejõgedes. Pikkus kuni 7,3 cm (TL). Ohustatus määramata.Oxynoemacheilus zagrosensis Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant, 2014 – zagrose koontrulling. Aasia: endeem Iraani Kurdistanis Chomani jõe vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 6,1 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Oxynoemacheilus zarzianus Freyhof & Geiger, 2017 – väikezabi koontrulling1. Aasia: Iraagis Väike-Zabi jõe (Lesser Zab) vesikonnas. Demersaalne. Subtroopika. Pikkus kuni 7,5 cm (SL). Ohustatus määramata.


 

1 eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt.

Detsember, 2019

Vaata lisaks:

Trullinglased (Nemacheilidae)