Pügaltrullid (Paraschistura)

Pügaltrullid (Paraschistura), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi trullinglaste (Nemacheilidae) sugukonnast. Leviala Lääne-, Lõuna- ja Kesk-Aasias, kõige enam liike kirjeldatud Iraanist. Mitmed liigid väheuuritud.

Perekonnas on 23 liiki (FishBase, 2019):

Paraschistura abdolii Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015 – lõunairaani pügaltrull1. Aasia: Lõuna-Iraanis 3 jõe veehaaretes (Kol, Sirjan, Murian). Demersaalne. Subtroopikas. Pikkus kuni 6,6 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Paraschistura alepidota (Mirza & Bănărescu, 1970) – paljas pügaltrull. Aasia: Pakistanis Madyani jões, Hiinas Induse jões. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga jõgedes. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.Paraschistura alta (Nalbant & Bianco, 1998) – kõrge pügaltrull1 [varem kõrge käärtrull (Schistura alta)]. Aasia: Afganistanis Kajkai jões (Helmandi jõe jõgikond). Bentopelaagiline. Subtroopikas. Pikkus kuni 4,3 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Paraschistura aredvii Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015 – zohrehi pügaltrull1. Aasia: Iraanis Zohrehi jõe jõgikonnas. Demersaalne. Subtroopikas. Pikkus kuni 5,6 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Paraschistura bampurensis (A. M. Nikolskii, 1900) – bampuri pügaltrull. Aasia: Iraanis kirdeosa ja Pakistani lääneosa vetes. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikejõgedes. Toitub põhja-selgrootuist ja detriidist. Pikkus kuni 5,9 cm (SL). Ohustatus määramata.Paraschistura chrysicristinae (Nalbant, 1998) – cristina pügaltrull[varem cristina käärtrull (Schistura chrysicristinae)]. Aasia: Türgis Batmani jões (Tigrise lisajõgi ülemjooksul). Demersaalne. Parasvöötmes. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikejõgedes. Toitub põhja-selgrootuist ja detriidist. Pikkus määramata. Äärmiselt ohustatud (CR), viimati fikseeritud 1970. a.

Pilt puudub

Paraschistura cristata (L. S. Berg, 1898) (Turkmenian crested loach) – hari pügaltrull1 [varem haritrulling (Nemacheilus cristatus)]. Aasia: Iraanis, Afganistani ja Turkmeenias Hari jõe vesikonnas, samuti Turkmeenias ojades, mis voolavad Köpedagi mäestikust Karakumi kõrbe. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Pikkus kuni 9,3 cm. Ohustatus määramata.Paraschistura delvarii Mousavi-Sabet & Eagderi, 2015 (Delvari's loach) – delvari pügaltrull1. Aasia: Iraani lõunaosas Gharaghaj jõe ülemjooksu lisajõgedes, Mondi jõe vesikonnas. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire või mõõduka voolu ja kivise põhjaga väikejõgedes. Toitub põhja-selgrootuist. Aktiivne päeval. Pikkus kuni 4,2 cm (SL). Ohustatus määramata.Paraschistura hormuzensis Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015 – minabi pügaltrull1. Aasia: Iraanis Minabi jõe jõgikonnas. Demersaalne. Subtroopikas. Pikkus kuni 5,2 cm. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Paraschistura ilamensis Vatandoust & Eagderi, 2015 – ilami pügaltrull1. Aasia: Iraanis Ilami provintsis Siah Gavi küla läheduses asuvates veekogudes. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire või mõõduka voolu ja kivise põhjaga väikejõgedes. Toitub põhja-selgrootuist. Aktiivne päeval. Pikkus kuni 4,9 cm (SL). Ohustatus määramata.Paraschistura kessleri (Günther, 1889) (Kessler's loach) – kessleri pügaltrull. Aasia: Iraanis, Afganistanis ja Pakistanis Hamun-i-Lora ja Hamun-e Mashkid'i jõgede jõgikodades, Pakistanis ka Bolani, Nari ja Bodo jõgedes. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikejõgedes. Pikkus kuni 5 cm (SL). Ohustatus määramata.Paraschistura lepidocaulis (Mirza & Nalbant, 1981) – soomsaba-pügaltrull. Aasia: endeem Pakistanis. Bentopelaagiline. Troopikas. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Paraschistura lindbergi (Bănărescu & Mirza, 1965) – lindbergi pügaltrull. Aasia: Afganistani ja Pakistani veekogudes. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Pikkus kuni 5,8 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Paraschistura microlabra (Mirza & Nalbant, 1981) – pisihuul-pügaltrull. Aasia: endeem Pakistanis Ali Masjidi jões (Kabuli jõe alamjookul) Ja Unari jões. Bentopelaagiline. Troopikas. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Paraschistura montana McClelland, 1838 – mägi-pügaltrull. Aasia: Indias Himachal Pradeshi osariigi veekogudes. Demersaalne. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga ojades. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 12,1 cm (TL). Ohustatus määramata.Paraschistura naseeri (N. ud-D. Ahmad & Mirza, 1963) – pakistani pügaltrull. Aasia: endeem Pakistanis. Demersaalne. Subtroopikas. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Paraschistura naumanni Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015 – naumanni pügaltrull1. Aasia: Iraanis Koli ja Hellehi jõestikes ja Mondi jõestiku ülemjooksul. Demersaalne. Subtroopikas. Pikkus kuni 5,1 cm (SL). Ohustatus määramata.Paraschistura nielseni (Nalbant & Bianco, 1998) – nielseni pügaltrull1. Aasia: Iraanis Hellehi jõestikes ja Mondi jõestikes. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Pikkus kuni 5,2 cm (SL). Ohustatus määramata.Paraschistura pasatigris Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015 – karuni pügaltrull1. Aasia: Iraanis Bala (Balarud) ja Chovlari jões ning kahes Dezi lisajões (Karuni jõgikond), samuti Siah Gavi vetes (Karkhegi jõgikond). Demersaalne. Subtroopikas. Pikkus kuni 4,5 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Paraschistura prashari (Hora, 1933) – prashari pügaltrull. Aasia: endeem Pakistani veekogudes. Bentopelaagiline. Subroopikas. Pikkus kuni 4,5 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Paraschistura punjabensis (Hora, 1923) – punjabi pügaltrull1 [varem punjabi käärtrull (Schistura punjabensis)]. Aasia: India ja Pakistani vetes. Bentopelaagiline. Troopikas. Kruusase põhjaga väikejõgedes ja ojades. Pikkus kuni 8 cm (SL), tavapikkus 6,4 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Paraschistura susiani Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015 – susa pügaltrull1. Aasia: Iraanis Jarahi jõgikonnas (Maruni, Ab-e Ala ja Zardi jõed). Demersaalne. Subtroopikas. Pikkus kuni 4,4 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Paraschistura turcmenica (L. S. Berg, 1932) – turkmeeni pügaltrull1. Aasia: Iraanis, Afganistanis ja Turkmeenias Hari jões, Afganistanis ja Turkmeenias Murgabi jões, Turkmeenias Köpetdagi mäestiku põhjanõlvade ojades. Demersaalne. Subtroopikas. Pikkus kuni 5,1 cm (SL). Ohustatus määramata.1 Eestikeelse nimetuse senisel puudumisel või liigi taksonoomilise paigutuse muutumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt.

Jaanuar, 2020

Vaata lisaks:

Trullinglased (Nemacheilidae)