Mägihinklased (Balitoridae)

Mägihinklased* (Balitoridae), kiiruimsete kalade sugukond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsist. Inglise hillstream loaches, ka river loaches; saksa Plattschmerlen, ka Karpfenschmerlen; soome imunuoliaiset; vene балиторовые.

* Eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin selliselt Kalapeedia toimetaja poolt.

Sugukonna suuruse ja koosseisu kohta on erinevaid käsitlusi. Veel hiljuti käsitleti trullinglaste (Nemacheilidae) sugukonda mägihinklaste sugukonna alamsugukonnana, mistõttu see oli mitu korda suurem. Samuti on mõnede käsitluste puhul paigutatud osa perekondasid imihinklaste (Gastromyzontidae) sugukonda, mistõttu mägihinklaste sugukonda jääb kuuluma 16 perekonda umbes 100 liigiga. Allpool lähtutakse FishBase's toodud sugukonna süstemaatikast.

Paljud liigid on reofiilsed, st eelistavad elupaigana kiirevoolulist vett. Osa liike on horisontaalselt lamestunud kehaga, mis on soodus viibimiseks kiirevoolulise jõe põhjas. Tihti on neil ka uimed kohastunud sellisteks, millede abil on ennast kergem veepõhjas kivide küljes hoida. Osadel liikidel on nahk soomusteta või soomused väga väikesed. Suu ümbruses kuni 4 paari poiseid.

Mitmed liigid on populaarsed akvaariumikalad.

Sugukonda kuulub 34 perekonda umbes 202 liigiga (FishBase, mai 2020):

Annamiakärehingud (2 liiki)

Balitora mägihingud (21 liiki)

Balitoropsissisalhingud* (2 liiki)

Bhavaniakaljuhingud (2 liiki). Aasia: India

Cryptotorakoopahink (1 liik). Aasia: Tai

Dienbieniadienbenia (1 liik)

Erromyzon napphingud (4 liiki). Aasia: Hiina, Vietnam.

Formosaniaformosaaniad (9 liiki). Aasia: Hiina, Taiwan

Ghatsaghatihingud* (5 liiki). Aasia: India

Glaniopsishabehingud (4 liiki). Aasia: Borneo saar

Hemimyzonliibhingud (14 liiki). Aasia: Hiina, Taiwan, Laos, Kambodža, Vietnam 

Homalopteralameuimed (6 liiki). Aasia: Kagu-Aasia mandriosa ja saared

Homalopteroideslehvikuimed* (12 liiki). Aasia: India, Myanmar, Malaisia, Indoneesia.

Homalopterulasumatrahingud* (6 liiki). Aasia: Sumatra saar

Hypergastromyzonlutikhingud (2 liiki). Aasia: Borneo saar

Jinshaiavoohingud (3 liiki). Aasia: Hiina

Katibasiakatibasikala (1 liik). Aasia: Borneo saar

Lepturichthyshännalhingud (2 liiki). Aasia: Hiina

Liniparhomalopteralinihingud (4 liiki). Aasia: Hiina, Vietnam

Metahomalopterahaarduimed (2 liiki). Aasia: Hiina

Neogastromyzonuusimihingud (6 liiki). Aasia: Borneo saar

Neohomalopterauuslameuimed (1 liik). Aasia: Malaisia, Indoneesia

Paraprotomyzoniidhingud (5 liiki). Aasia: Hiina

Parasewellialiipuimed (3 liiki). Aasia: Vietnam

Parhomalopteralämpuimed (1 liik). Aasia: Borneo

Plesiomyzoneelhingud (1 liik). Aasia: Hainani saar (Hiina)

Protomyzonaguhingud (4 liiki). Aasia: Borneo

Pseudogastromyzonkupphingud (13 liiki). Aasia: Hiina, Vietnam 

Pseudohomalopteraebalameuimed* (6 liiki). Aasia: Kagu-Aasia

Sewellialasnuimed (13 liiki). Aasia: Hiina, Vietnam, Laos, Kambodža.

Sinogastromyzonhiinahingud (22 liiki). Aasia: Hiina, Taiwan, Vietnam 

Travancoriatirehingud (2 liiki). Aasia: India (Kerala osariik)

Vanmaneniavanmaneeniad (21 liiki). Aasia: Hiina; Kagu-Aasia mandriala

Yaoshaniapandahink (1 liik). Aasia: Hiina

* Eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt.

                                                                                                                                                                                            Mai, 2020

Vaata lisaks:

Pandahink (Yaoshania pachychilus)
Vanmaneeniad (Vanmanenia)
Tirehingud (Travancoria)
Hiinahingud (Sinogastromyzon)
Lasnuimed (Sewellia)
Ebalameuimed (Pseudohomaloptera)
Kupphingud (Pseudogastromyzon)
Aguhingud (Protomyzon)
Hainani eelhink (Plesiomyzon baotingensis)
Väikesuu-lämpuim (Parhomaloptera microstoma)
Liipuimed (Parasewellia)
Iidhingud (Paraprotomyzon)
Johore uuslameuim (Neohomaloptera johorensis)
Uusimihingud (Neogastromyzon)
Haarduimed (Metahomaloptera)
Linihingud (Liniparhomaloptera)
Hännalhingud (Lepturichthys)
Katibasikala (Katibasia insidiosa)
Voohingud (Jinshaia)
Lutikhingud (Hypergastromyzon)
Sumatrahingud (Homalopterula)
Lehvikuimed (Homalopteroides)
Lameuimed (Homaloptera)
Liibhingud (Hemimyzon)
Habehingud (Glaniopsis)
Ghatihingud (Ghatsa)
Formosaaniad (Formosania)
Napphingud (Erromyzon)
Dienbienia (Dienbienia namnuaensis)
Koopahink (Cryptotora thamicola)
Kaljuhingud (Bhavania)
Sisalhingud (Balitoropsis)
Mägihingud (Balitora)
Kärehingud (Annamia)
Karpkalalised (Cypriniformes)
Hotmedia.ee