Väikesuu-lämpuim (Parhomaloptera microstoma)

Väikesuu-lämpuim (Parhomaloptera microstoma (Boulenger, 1899)), kiiruimne luukala karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi mägihinklaste (Balitoridae) sugukonnast, perekonna Parhomaloptera ainuliige.

Aasia: Borneo saarel Lääne-Kalimantanis. Kiire voolu ja kivise põhjaga jõgedes. Toitub putukavastsetest, planktonist ja tõenäoliselt ka biokilest. Demersaalne. Pikkus kuni 8,8 cm (TL). Pole ohustatud.

                                                                                                                                                                                          Juuni, 2020

Vaata lisaks:

Mägihinklased (Balitoridae)