Kalade klassid

Kalade klassid, kalu süstematiseerivad kõrgemad taksonid keelikloomade hõimkonnas. Nende taksonite käsitlemisel klasside, ülemklasside või alamklassidena puudub teaduses lõplik, ühtne seisukoht, erinevusi on ka nende taksonite keelikloomade alamhõikondadesse jaotumisel ja ka alamhõimkondade eneste struktureerimisel. Alltoodu on üks võimalikest klassifitseerimise versioonidest; see kätkeb nüüdisaegsete kalade taksoneid ja ei sisalda neid klasse, mis on täielikult välja surnud (nt rüükalad).


Hõimkond keelikloomad (Chordata)

.......

Alamhõimkond süstikkalad (Cephalochordata)

Klass Leptocardii

......

Alamhõimkond selgroogsed (Vertebrata)

Ülemklass lõuatud (Agnatha)

Klass pihklased (Myxini)

Klass silmud (Cephalaspidomorphi)

Ülemklass lõugsuused (Gnathostomata)

Klass kõhrkalad (Chondrichthyes)

Alamklass varilõpusesed (Elasmobranchii)

Alamklass täispeased (Holocephali) 

Ülemklass luukalad (Osteichthyes)

Klass kiiruimsed (Actinopterygii)

Klass sagaruimsed (Sarcopterygii)

Alamklass vihtuimsed (Crossopterygii)

Alamklass kopskalad (Dipnoi)

.....

Märts 2018


Vaata lisaks:

Luukalad (Osteichthyes)
Kiiruimsed (Actinopterygii)
Lõugsuused (Gnathostomata)
Täispeased (Holocephali)
Kõhrkalad (Chondrichthyes)
Sagaruimsed (Sarcopterygii)
Kopskalad (Dipnoi)
Vihtuimsed (Crossopterygii)
Sõõrsuud (Cyclostomata)
Rühm silmud (Cephalaspidomorphi)
Pihklased (Myxini)
Lõuatud e agnaadid (Agnatha)
Süstikkalad (Cephalochordata)