Lõuatud e agnaadid (Agnatha)

Lõuatud ehk agnaadid (Agnatha) on parafüleetiline rühm (traditsiooniliselt käsitletud ülemklassina) lõugadeta angerjakujulisi kalu, kes kuuluvad keelikloomade hõimkonna selgroogsete alamhõimkonda. ("Loomade elus" selgroogsete hõimkonna alamhõimkonda koljused (Craniata).)

Lõuatute rühm arenes välja kambriumis ning eksisteerib tänini. Lõuatute seas on kaks praegu elavat rühma (mõnikord käsitletud sõõrsuudena (Cyclostomata)): silmud ja pihklased. Ühtekokku kuulub siia umbes 100 liiki. 
Lisaks lõua puudumisele pole neil ka paarisuimi (rinna- ja kõhuuimed), iseloomulikuks on ka seljakeeliku esinemine nii vastsetel kui ka suguküpsetel isenditel ning 7 või rohkema lõpusekaare esinemine peaosas.

Veel hiljuti peeti pihklasi ja silmusid fülogeneetiliselt kaugeteks: mõnikord paigutatakse pihklased omaette rühma – Myxini või Hyperotreti, silmusid peetakse aga lähedamalt seotuks lõugsuustega. Molekulaargeneetilised uuringud väidavad aga, et silmud on lähedamalt seotud just pihklastega.

Loomade elu 7. kd Kalad (Tallinn, 1979):
"Lõuatud on primitiivsed kalalaadsed loomad, kes asustavad nii magevesi kui ka meresid. Nende toeses ei ole luukudet ja kogu elu kestel säilib neil seljakeelik. Paarisuimed ja pärislõuad puuduvad. Suu on ümmargune. Kotitaolistel lõpustel on (erinevalt kaladest) entodermaalne päritolu. Omapärane lõpusetoes paikneb naha all väljaspool lõpuseartereid ja närve. Sisekõrvas on ainult kaks lookkanalit, aga mitte kolm, nagu lõugsuustel.
Lõuatud on väga vanapärane selgroogsete rühm, kes oli kaugetes geoloogilistes ajastikkudes üpris arvukas ja mitmekesine nii välis- kui ka siseehituse poolest. Paljudel neist oli luust soomusrüü. Meie ajani on ellu jäänud vaid pihklased (Myxini) ja silmud (Petromyzones), keda enamik zoolooge ühendab ühte sõõrsuude (Cyclostomata) klassi. Hoolimata välisest sarnasusest tuleb siiski silmas pidada, et pihklaste ja silmude kehaehituses on suuri erinevusi, mis on märksa suuremad kui näiteks roomajate ja lindude vahel. Seepärast vaadeldakse neid sageli ka eri klassidena."

Allikad:
Lõuatud Wikipedias
Loomade elu, 7. kd. Tallinn, 1979

Vaata lisaks:

Pihklased (Myxini)
Kalade klassid
Sõõrsuud (Cyclostomata)
Rühm silmud (Cephalaspidomorphi)