Rühm silmud (Cephalaspidomorphi)

Silmud (Cephalaspidomorphi) on lõuatute rühm, mida enamasti käsitatakse selgroogsete või koljuste alamhõimkonna klassina, mille ainsad tänapäeval elavad esindajad on rühma Hyperoartia paigutatavad silmlased, kes on silmuliste ainus sugukond.
Enamik selle rühma esindajatest on välja surnud, teada on hulk fossiile Silurist ja Devonist.

Märkus: sõõrsuude, lõuatute, lõugsuuste, silmude, silmlaste jne süstemaatikas on erinevaid lähenemisviise ning puudub ühtne, üldtunnustatud süsteem.

Varasemalt (enne geeniuuringute laialdast kasutamist) olid silmud (Petromyzones) reeglina vaadeldud kui sõõrsuude alamklass. Sellesse alamklassi loeti kuuluvaks üks selts silmulised (Petromyzoniformes) ainsa sugukonnaga silmlased (Petromyzonidae).1

1 Loomade elu, 4. kd Kalad. Tallinn, 1979   

Silmud vikipeedias

Vaata lisaks:

Pihklased (Myxini)
Silmulised (Petromyzontiformes)
Rühm Hyperoartia
Sõõrsuud (Cyclostomata)
Lõuatud e agnaadid (Agnatha)