Vihtuimsed (Crossopterygii)

Vihtuimsed või vihtuimelaadsed (Crossopterygii või Crossopterygiomorpha või Actinistia), kalade rühm, mida käsitletakse selgroogsete hõimkonnas kas klassi, alamklassi või ülemseltsina. Mõnedes käsitlustes vihtuimsed puuduvad ja nende asemel vaadeldakse klassi sagaruimseid (Sarcopterygii) või rühma õõnesogalised (Coelacanthiformes või Actinistia). Süstemaatikas on ebakindel nii vihtuimsete paigutus kui ka alamtaksonite paigutus vihtuimsete rühmas. Vihtuimsete rühma mõiste oli kasutusel peamiselt XX saj. süstemaatikas, XXI sajandil on mõiste hääbumas.

Valdavalt väljasurnud kalad; tänapäeval tuntakse nn elavate fossiilidena vaid perekonda latimeeriad (Latimeria), milles on seni teadaolevalt 2 liiki. Vihtuimsetel olid/on tugevad rinnauimed, mis sarnanevad maismaaselgroogsete esijäsemetega.

Aprill 2018

Vaata lisaks:

Sagaruimsed (Sarcopterygii)
Kalade klassid
Latimeeriad (Latimeria)