Lõugsuused (Gnathostomata)

Lõugsuused (Gnathostomata), selgroogsete keelikloomade rühm, mis laiemas mõttes hõlmab 99% selgroogsetest (umbes 60 000 loomaliiki), kelle hulka kuulub enamus kaladest ja ka kõik neljajalgsed loomad. Inglise jawed vertebrates; saksa Kiefermäuler; soome leualliset selkärankaiset; vene челюстноротые.

Esimesed lõugsuused loomad (kalad) tekkisid ordoviitsiumi keskpaigas; nende lõpusekaartest moodustusid lõpuseid toetavad lõualaadsed moodustised, mida algselt polnud tõenäoliselt tarvis sedavõrd toitumiseks, kuivõrd hingamiseks. Arengu käigus said nendest moodustistest lõuad toitumiseks.

Kitsamas tähenduses võivad lõugsuused olla vaadeldud selgroogsete sellise ülemklassina, mis kattub kõhrakalade (Chondrichthyes) klassiga, luukalu (Osteichthyes) vaadeldakse sellise jaotuse puhul eraldi ülemklassina.

Aprill 2018

Vaata lisaks:

Kõhrkalad (Chondrichthyes)
Kalade klassid