Täispeased (Holocephali)

Täispeased (Holocephali), kõhrkalade (Chondrichthyes) klassi alamklass. Vene цельноголовые, слитночерепные. Nüüdisaegseid kalu vaid 1 selts – meritondilised. Mitmete väljasurnud kalaseltside paigutamine täispeaste hulka on ebakindel (insertae sedis), kuna nende seos nüüdisaegsete kaladega (meritondilistega) pole heade fossiilileidudega piisavalt põhjendatud.

Täispeased Holocephali

† Ülemselts Paraselachimorpha (insertae sedis)

† Selts Orodontiformes

† Selts Petalodontiformes

† Selts Helodontiformes

† Selts Iniopterygiformes

† Selts Debeeriiformes

† Selts Eugeneodontiformes

Ülemselts Holocephalimorpha

† Selts Psammodontiformes

† Selts Copodontiformes

† Selts Squalorajiformes

† Selts Chondrenchelyiformes

† Selts Menaspiformes

† Selts Coliodontiformes

Selts Chimaeriformes (chimaeras) – meritondilised

† - välja surnud

Aprill 2018

Vaata lisaks:

Meritondilised (Chimaeriformes)
Kalade klassid
Kõhrkalad (Chondrichthyes)