Mereelustik / Talassobios

Mereelustik ehk talassobios, ookeanide ja merede elustik. Eristatakse kahte elupaikade rühma: veemassi (pelagiaali) ja veepõhja (bentaali). Mere pelagiaali elustiku ehk pelagose moodustavad järgmised organismide rühmitused: plankton ehk hõljum, nekton ehk ujum, neuston ehk pindkileorganismid ja pleuston. Bentaali elustiku ehk bentose moodustavad füto- ja zoobentos.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Perifüüton ehk pealiskasv
Merevesi
Riimvee-elustik
Merefauna
Magevee-elustik
Zoobentos
F├╝tobentos
Pleuston
Neuston
Nekton
Plankton
Bentaal
Pelagiaal