Pelagiaal

Pelagiaal (kreeka pelagikos 'meri'), veekogu (ookeani, mere, järve) veemass, mis pole mõjutatud rannikust ja veekogu põhjast. Pelagiaali asustavate avaveeliste organismide kogumit nimetatakse pelagoseks, vastandades seda veekogu põhjas elavate organismide kogumassile, mida nimetatakse bentoseks. Pelagiaali vastandiks on bentaal, so veekogu põhi organismide elukeskonnana.

Pelagiaali jagatakse erinevateks ökoloogilisteks vöönditeks.

Merd (ookeani) jagatakse vöönditeks: epipelagiaal (sügavus 0-200 m), mesopelagiaal (200-1000 m), batüpelagiaal (1000-4000m), abüssopelagiaal (üle 4000 m), vahel tuuakse eraldi välja ka hadopelagiaal (üle 6000 m).


Järvede puhul kõneldakse limnopelagiaalist, mis jagatakse 3 vööndiks: epilimnion; metalimnion ehk termokliin ja hüpolimnion.

Jaanuar 2018

Vaata lisaks:

Neriitiline vöönd
Limnopelagiaal
Mesopelagiaal
Epipelagiaal
Batüpelagiaal
Abüssopelagiaal
Bentaal
Hotmedia.ee