Neriitiline vöönd

Neriitiline vöönd (ka neriitiline pelagiaal, neriitiline ala), maailmamere sügavusvöönd, mis ulatub mõõnavee alapiirist mandrilava ääreni (umbes 200 m sügavuseni). Neriitiline vöönd lasub sublitoraali kui bentaali osa peal. Neriitilist vööndit iseloomustab hapnikurikas vesi, madal rõhk, suhteliselt stabiilne veetemperatuur ja soolsus. Kuna neriitilisse vööndisse jõuab alati päikesevalgus, toimub seal (aktiivne) fotosüntees. Neriitiline vöönd (koos sublitoraaliga) on maailmamere kõige külluslikuma elustikuga ala.

Jaanuar 2018