Neuston

Neuston (kreeka neusteon'ujuv'), veekogu pindkilet asustavad loom- ja taimorganismid. Neuston jaotatakse epi- ja hüponeustoniks. Epineustoni organismid elavad vee pindkile peal, näiteks liuskurlased. Hüponeustoni organismid elavad vee pindkile sees ja mitte sügavamal kui ligikaudu 5 cm, siia kuuluvad näiteks üherakulised vetikad. Kuigi ka planktoniorganismid võivad teatud ajal elutseda vee pindkiles, ei loeta neid kuuluvaks neustoni hulka, sest nad on vee pindkilesse sattunud juhuslikult, näiteks lainetusega.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Merefauna
Bioseston
Hotmedia.ee