Magevee-elustik

Magevee-elustik, mageveekogude elustik. Eristatakse järve-, jõe-, allika- , sooveekogu-, tiigi-, lombi- ja maa-aluse veekogu elustikku. Võrreldes mereelustikuga on magevee-elustik vaesem, selles on esindatud veetaimede 33 klassist 13 ja veeloomade 63 klassist 19.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Perifüüton ehk pealiskasv
Riimvee-elustik
Magevesi
Mudaelustik ehk pelon
Põhjavee-elustik
Järveelustik ehk limnobios
Jõeelustik ehk potamobios
Mereelustik / Talassobios