Mudaelustik ehk pelon

Mudaelustik ehk pelon ehkpelos, veekogu põhja mudaseid piirkondi asustavad veeorganismid. Mudaelustiku organisme kutsutakse limikoolideks. Organismid, kes elavad põhjasette pinnal, moodustavad epipeloni, mudasette sees elavad organismid endopeloni. Mudaelustik koosneb peamiselt pelobiontidest, ubikvistidest ja pelofiilsetest organismidest. Kuna põhjamudas on sageli hapnikuolud halvad, taluvad need organismid enamasti hästi hapniku vähesust, mõned ka lahustunud hapniku täielikku puudumist. Mudaelustiku tüüpilised esindajad on mitmesugused bakterid, protistid, keriloomad, väheharjasussid, ka putukavastsed (nt surusääsklaste vastsed) jmt.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Pelobiondid
muda
Magevee-elustik
Hotmedia.ee