Perifüüton ehk pealiskasv

Perifüüton ehk pealiskasv (inglise periphyton) , veekeskkonnas esinev mittenugisorganismide kogum, mis kinnitub kividele, taimedele või muudele esemetele (rondid, vaiad, kaiehitised jm). Koosneb erinevatest vetikatest (rohevetikad, ränivetikad jm), väikestest koorikloomadest, algloomadest, putukate vastsetest jm. Kitsamas mõttes mõistetakse perifüütonina üksnes taimsest ollusest koosnevat substraati, laiemas mõttes kuuluvad mõistesse ka taimede-vetikate sees elavad loomsed organismid.

Perifüütonit kasutavad toiduna paljud kalaliigid ja ka teised veeorganismid ning osade kalaliikide puhul on see põhiliseks toiduallikaks. Niisugustel liikidel on sageli suu ja lõugade ehitus arenenud selliseks, et võimaldada pealiskasvu kraapimist kividelt või teistelt objektidelt.

                                                                                                                                                                                        Juuni, 2020

Vaata lisaks:

Riimvee-elustik
Magevee-elustik
Mereelustik / Talassobios
Merefloora
Bentos