Merefloora

Merefloora, meres kasvav taimestik, mille moodustavad veekihis elav taimne hõljum ehk fütoplankton ning merepõhjal kasvav põhjataimestik ehk fütobentos. Esimese hulka kuuluvad mikroskoopilised sini-, rohe-, rusk-, kold- ja ränivetikat. Teine jaguneb mikro- ja makrofütobentoseks. Mikrofütobentose moodustavad moodustavad peamiselt räni- vähemal määral sini- ja rohevetikad, mis kasvavad merepõhjal või suurematel taimedel. Makrobentose moodustab merepõhjal kasvav suurtaimestik ja see koosneb peamiselt pruun- (lehtadrud, adrud, ja mariadrud) ja punavetikatest (agarik). Madalas rannavees kasvavad rohevetikad ja kaitstud lahtedes mändvetikad ja õistaimed. Viimaseid peetakse meres sekundaarseiks asukaiks. Mereleksikon, 1996

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Pruunvetikad (Phaeophyceae)
Mikrofüüdid
Makrofüüdid ehk suurtaimed
Fütoplankton
Fütobentos
Merefauna