Fütoplankton

Fütoplankton ehk taimhõljum, vees vabalt hõljuvate taimsete mikroorganismide (fütoplankterite) kogum, orgaanilise aine esmatootja veekogudes, toiduahela alglüli. Fütoplanktoni klassifikatsioon sarnaneb vetikate omale, kuid nt punavetiktaimed ja pruunvetikad sellese ei kuulu, kuna on makrofüüdid ja bentilise eluviisiga.

Fütoplankterid elavad veekogude ülemises veekihis, kuhu jõuab päikesekiirgust. Nad omandavad energiat fotosünteesi teel. Fütoplanktoni fotosünteesi aktiivsus moodustab maakera fotosünteesi aktiivsusest ligi poole. Arvuliselt kõige olulisemad fütoplanktoni rühmad on ränivetikad, sinivetikad ja dinoflagellaadid. Fütoplanktoni vohamine põhjusta veeõitsenguna tuntud nähtuse.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Merefloora
Bakterplankton
Zooplankton
Veeõitseng
Plankton
Fütobentos