Jõeelustik ehk potamobios

Jõeelustik ehk potamobios, vooluveekogude taimestik ja loomastik. Jõe osad (ülem-, alam-, keskjooks) on tavaliselt voolukiiruse ja muude elutingimuste poolest erinevad, seetõttu on neis ka erinev elustik. Jõe ülemjooksul (mägijõgedel ja -ojadel nimetatud ritraaliks) on vool sageli kiire ja vesi külm ning planktoniorganisme on seal väga vähe, fütobentost esindavad peamiselt kividele kinnitunud vetikad ja samblad, zoobentoses on ülekaalus krenobiondid ja kaladest võib kohata nt jõeforelli ja harjust. Kesk- ja alamjooksul (potamaalis) on vool aeglasem ja vesi soojem ning nii planktonikooslused kui ka füto- ja zoobentos on rikkalikum, kaladest on seal enim karplasi.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Reofiil ehk vooluveelemb
Reobiont
Järveelustik ehk limnobios
Magevee-elustik
Hotmedia.ee