Järveelustik ehk limnobios

Järveelustik ehk limnobios, järvede ja veehoidlate elustik. Järvede plankton (limnoplankton) on enamasti kohapeal tekkinud, sageli liigi- ja isendirohke. Fütoplanktoni peaosa moodustavad sageli sini-, räni- ja rohevetikad, zooplanktonis domineerivad keriloomad, vesikirbulised ja aerjalalised. Litoraali fütobentoses on palju õistaimi ning mänd- ja rohevetikaid. Zoobentose organisme leidub tavaliselt kõigis sügavustes ja vöötmetes, neist tavalisimad on limused, vähid, väheharjasussid ja mitmed putukavastsed. Nekton koosneb enamasti üksnes kaladest. Eri järvetüüpides võib elustik palju erineda. Järveelustiku mõjutavatest teguritest on tähtsad veeõitsengud ja ummuksisolekud.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Jõeelustik ehk potamobios
Magevee-elustik