Merevesi

Merevesi, merede ja ookeanide vesi, mille keskmine soolsus on ~3,5% ehk 35 ‰. (Suurim Punases meres (42 ‰), kõige väiksem Läänemere Soome lahes (1–2 ‰ lahe idaosas)). Merevesi on mineraalhapete soolade, gaaside ja vähese hulga orgaanilise aine väga nõrk lahus. Sisaldab ka orgaanilise ja anorgaanilise päritoluga heljuvainet, mis mõjutab merevee värvust, läbipaistvust ja hüdroakustilisi omadusi.

Pinnakihi to muutub 34oC-st jää külmumisto-ni, 1000 m sügavusel on to umbes 5 oC, sügavamal kui 3000 m 1-2 oC, maailmamere keskmine toon 3,8 oC. Merevee jäätumispunkt on seda madalam, mida kõrgem on soolsus; 35 ‰ vesi jäätub temperatuuril –1,9 °C

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Soolsus
Riimvesi
Magevesi
Meri
Merejää
Hotmedia.ee