Soolsus

Soolsus, ka soolasisaldussaliinsus, vees lahustunud soolade hulk promillides (‰) või grammides 1 kg vee kohta. Maailmamere keskmine soolsus on 35‰, st et 1 kg-s merevees on soolasid 3,5 g. Maailmamere eri osades on on soolsus erisugune, kuid soolade omavaheline suhe on suhteliselt püsiv. Põhiosa merevees sisalduvaist sooladest moodustab naatruimkloriid, vähem on mageneesiumkloriidi ja -bromiidi, kaltsium- ja kaaliumsulfaati jt sooli. Soolsust mõjutavad sademed, aurumine, vee ringlemine ja juurdevool jõgedest, seetõttu võib ääre- ja vahemerede soolsus olla keskmisest tunduvalt väiksem (nt Läänemeres 7-10‰, Mustas meres 18‰) või suurem (Punase mere põhjas 41‰).

Mageveekogude puhul soovitavad hüdrokeemikud kasutada soolsuse asemel terminit mineraalsus.

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Hüpersaliinne
Riimvesi
Merevesi
Hotmedia.ee