Riimvesi

Riimvesi, looduslike veekogude vesi, mille soolsus on 0,5 kuni 18‰ (mõnedes käsitlustes on ülempiiriks ka 24,6‰ või 30‰). Tekib enamasti jõe- ja merevee segunemisel. Riimveeline on mõni ookeaniga vaid kitsaste väinade kaudu ühenduses olev sisemeri (Läänemeri, Aasovi meri), normaalse soolsusega mere poolsuletud laht või suure jõe suudmeala (Obi laht, Elbe ja Saint Lawrence'i lehtersuudmed). Ariidse kliimaga piirkondades tekib riimvesi ka äravooluta järvedes (Araali järv, Balhaš, Issõk-Kul jm). Eristatakse riimvee oligohaliinset (0,5-5‰) ja mesohaliinset (5-18‰) soolsust.

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Soolsus
Riimvee-elustik
Läänemeri
Merevesi
Magevesi
Hotmedia.ee