Zoobentos

Zoobentos ehk põhjaloomastik

mingi veekogu bentaali asustavad loomorganismid. Zoobentos on bentose ehk põhjaelustiku tähtsaim osis (fütobentos koos zoobentosega moodustab bentose).
Enamikus veekogudes asustab zoobentos ka suurimaid sügavusi, näiteks on teda leitud üle 10 000 m sügavuselt meresüvikutest.
Merede ja mageveekogude zoobentose dominantrühmad on mõneti erinevad: esimeses prevaleerivad sageli limused, okasnahksed, hulkharjasussid jt, mageveekogudes aga vähid, limused, putukate vastsed jt.
Sõltuvalt sellest kas põhjaloomad elavad veekogu põhjasetete pinnal või setteis, saab eristada epifaunat ja infaunat.
Zoobentos saab liigitada ka suuruse järgi. Makrozoobentoseks nimetatakse loomi, kes on üle 1–2 mm (palja silmaga nähtavad), neist väiksemaid, submikroskoopilisi loomi nimetatakse meiozoobentoseks (kuni väikseimad hulkraksed loomad),  üherakulisi protiste nimetatakse mikrozoobentoseks.

Vikipeedia

Vaata lisaks:

Fükofaag ehk algofaag
Bioturbatsioon
Zooplankton
Protistid (Protista)
Fütobentos
Bentos