Bioturbatsioon

Bioturbatsioon, veekogu põhjasetete segustamine (turbatsioon) zoo- ja fütobentose poolt nende elutegevuse käigus. Sageli kaasneb sellega põhjasetete keemilise koostise muutumine. Tüüpilised bioturbatsiooni läbiviijad on hulk- ja väheharjasussid, molluskid jt organismid, kes kaevuvad setteisse, setteid söövad ja samas ka setteid eritavad, setetest elupaiku ehitavad jne.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Fütobentos
Zoobentos