Kisejärve järvestik

Kisejärve järvestik


Kisejärve järvestik asub Misso vallas ja koosneb seitsmest järvest: Kisejärv (48,9 ha, sügavus kuni 5,1 m), Pahijärv (10 ha), Sõdaalune järv (8,5 ha), Mägialune järv, Luikjärv, Vuuhjärv ja Kõrbjärv. Kuni 1939. a. (siis alandati veetaset) moodustasid järved ühe suure veekogu.
 
Erakordselt liigendatud kaldajoonega on Kise- ja Pahijärv. Teaduslikult on huvitav Pahijärv. See on vananenud vähetoiteline järv, mis vaatamata soostumisele, tugevale mudastumisele (sügavus ainult 2 m, põhjas väävelvesinik) ning läbisoojenemisele on säilitanud üle 15 liigi haruldasi vetikaid, mis tavaliselt elavad vaid puhastes külmaveelistes järvedes. Kisejärve kaitseala on ka käpaliste kasvukohaks. Kisejärvest on saadud väärtuslikke arheoloogilisi leide: kuni tuhande aasta vanuseid paate ja kalapüüniseid.
Alates 2005-ndast aastast eristatakse Pahijärve asemel kahte eraldi järve: Lõuna-Pahijärv ja Põha-Pahijärv.
 
Loodud on Kisejärve maastikukaitseala vähe- ja huumustoiteliste looduskaunite järvede kaitseks.

Vaata lisaks:

Kõrbjärv (Kärinä Kõrbjärv, Kirbujärv, Mägialune järv)
Laihjärv (Luikjärv, Kõrbjärv)
Vuuhjärv (Vuhjärv, Laihjärv)
Mägialonõ järv (Mägialune järv, Madaljärv, Medaljärv)
Sõdaalonõ järv (Sõdaalune järv, Söödialune järv, Sõdaaluse järv, Sedaljärv)
Pahijärv (Põhja-Pahijärv, ka Paijärv)
Pahijärv (Lõuna-Pahijärv)
Kisejärv (Kisõjärv, Küsajärv, Kiisajärv, Kisi järv)